Att skriva i Rosenbladet

Att skriva i Rosenbladet

Skicka texten antingen som en bilaga eller som en del av själva mejlet till:
rosenbladet at svenskros.se

 
Bilder är viktiga.
De bör vara i det digitala formatet JPEG (eller TIFF) på minst 1Mb. När du tar en bild för att skicka till så ställ in kameran på högsta kvalitet. Bilder på rosor bör vara större än själva blomman. Det är bra med bilder som kan beskäras för att passa olika spaltbredder i tidningen. Man behöver alltså inte sträva efter att bara ta närbilder. Givetvis kan bilder tas på hela rabatter, trädgårdar osv. Men sällskapet kan också komma åt rosbilder via de arkiv som några av medlemmarna har. Artiklar kan alltså ofta illustreras även om skribenten inte har någon bild själv.

Bilden måste skickas som bilaga.
Ibland kan det vara svårt att skicka stora bilder. Skicka ett textmejl och berätta om du får sådana problem.

Ange alltid skribentens och fotografens namn och mejladress (om sådan finns).
Om du inte meddelar annat så kommer inskickat material att kunna fritt förfogas av föreningen för information och artiklar för sällskapets räkning. Det innebär att vi kanhända kommer att använda den i något annat sammanhang än för tidningen. Kanske kan materialet publiceras på webben osv. Du själv äger naturligtvis upphovsrätten till bild och text enligt gängse regler.