Värmlandsrosen

Önskar alla många och givande rosenstunder tillsammans!

Kontaktperson
Margaretha Gustavsson

E-post:
varmlandsrosen@svenskarosensallskapet.se

Värmland postnr 65–68

I Värmlandsgruppen är vi c:a 25 medlemmar, främst i Arvikatrakten, men också runt Karlstad.
Vi träffas regelbundet. Vi beser varandras trädgårdar, åker på resor till plantskolor och rosarier etc.

Vid frågor kan du kontakta Margaretha.

Värmlandsrosen hälsar alla välkomna till säsongens aktiviteter 2022!