Om Rosenbladet

Rosenbladet kommer ut med 4 nr per år. 
Upplaga 1000 ex.

Redaktör och ansvarig utgivare:
Henny Johansson rosenbladet at svenskros.se 
Material till Rosenbladet kan skickas till samma adress. 

Tidningen kommer ut omkring:
nr 1 - 1 mars
nr 2 - 1 juni
nr 3 - 1 september
nr 4 - 1 december

Manustider för tidningen:
nr 1 - sista manusdag: 1 januari
nr 2 - sista manusdag: 1 april
nr 3 - sista manusdag: 1 juli
nr 4 - sista manusdag: 1 oktober
 

Rosenbladet nr 1, 2019 

InnehållRosenbladet
3 Nu finns det en Norra Vi-ros!
6 En trädgård i Toltorpsdalen
12 Årets rosor 2019 från de nordiska rosensällskapen
15 Nytt om Rosa rugosa
18 Strandingsrosen
19 ’Pomponella’
20 Nordiska trädgårdar i Älvsjö den 21–24 mars 2019
21 Trädgårdsmässor i Jönköping och Växsjö m.fl.
22 David Austin – in memorian
24 Pirjo Rautio in memoriam
25 Välkomna till Rosfest i Skövde - Årsmöte
26 FORs vinterkonferens 19–20 januari 2019
28 Skåneresa 30 juni–2 juli
29 Annonser
33 Medlemssidor

 

Rosenbladet nr 4, 2017.
Helena Verghese Borgs skriver om finska rosor och rosor i Finland >>

Rosenbladet nr 3, 2017. Austinrosor uppmärksammas bl.a. för sin blomrikedom och sina fina dofter.
Här kan du läsa om fem rosor från Austin för skuggiga lägen >>