Om oss

Om oss

Svenska Rosensällskapets ändamål är att öka intresset för och kunskapen om rosor, samt att bereda möjlighet till gemenskap mellan rosintresserade.

Svenska Rosensällskapet verkar genom att ge ut sin medlemstidning Rosenbladet och sin hemsida, och genom sina lokala grupper och föreningar. 

Våra stadgar >> 

Lokala grupper och föreningar

Beroende på lokala och geografiska förutsättningar kan verksamheten skifta i lokalgrupperna. Alla medlemmar i sällskapet, oavsett boendeort, kan delta i samtliga gruppers aktiviteter. De lokala grupperna anordnar i dag föredrag, kurser, studiebesök, deltar i informationsverksamhet vid flera återkommande årliga arrangemang, som rosendagarna på våra offentliga rosarier och trädgårdar. 

Samarbete

Sällskapet är medlem i FritidsOdlingens Riksorganisation, FOR, en samarbetsorganisation för flertalet organisationer i Sverige som ansluter fritidsodlare. 

Sällskapet och dess medlemmar deltar i rosinventeringen inom Programmet för odlad mångfald, POM, och i Rosens dag-projektet. 

Sällskapet samarbetar med andra nordiska rosensällskap inom Nordiska Rosensällskapet, NRS. I huvudsak sker samarbetet genom informationsutbyte, men också genom samarrangemang av resor och den varje jämnt år återkommande Nordisk Rosenweekend. Arrangemangen runt Nordisk Rosenweekend alternerar mellan de nordiska sällskapen. Det gör också ordförandeskapet.

Sällskapet är medlem i World Federation of Rose Societies, WFRS, som är en världsomspännande organisation med syfte att dels gynna frågor relaterade till rosor, dels samordna nationella initiativ som syftar till att uppmärksamma och sprida intresset för rosor.

Historia

Svenska Rosensällskapet bildades 1987. Innan dess var rosintresserade i Sverige medlemmar i Nordiska Rosensällskapet som i huvudsak hade sin verksamhet förlagd till Danmark. Nordiska Rosensällskapet startade 1973 i Års i Danmark. Dess förste ordförande var Nils Dahlbeck, Sverige.

I början av 1980-talet, på initiativ av Helmut Merker, f.d. intendent på Helsingborgs Museum och Fredriksdals Friluftsmuseum, m.fl. bildades en avdelning i Sverige, då fortfarande inom Nordiska Rosensällskapet. Avdelningen blev 1987 en egen grupp som tog namnet Svenska Rosensällskapet. Den antog senare stadgar och blev en egen förening, första årsmötet hölls i Helsingborg 1989. Årsmötet har sedan dess hållits på olika platser i Sverige, där lokalgrupperna inom sällskapet finns. Sällskapets förste ordförande var Lars-Åke Gustavsson, efterträdare till Helmut Merker som intendent på Fredriksdals Friluftsmuseum.

Pionjärer
Flera personer inom området för rosor är och har varit engagerade i Svenska Rosensällskapet. Ett omfattande pionjärarbete utfördes inte minst av Helmut Merker i Helsingborg och plantskoleägaren Lars Cedergren, Råå, under 1970- till 90-talen, för att öka intresset för och för att tillvarata de då delvis bortglömda och odlingsvärda gammaldags rosorna. Samma utveckling skedde i övriga Norden.