Arosrosen

Arosrosen är vilande för närvarande.

E-post 
arosrosen at svenskarosensallskapet.se  

Arosrosen postnr 74–743, 747–75