Beskärning

Vårens arbete med rosorna

ur Rosenbladet nr 2, 2012

Text Helena Verghese Borg
Foto och bildtext Henny Johansson

Som nybörjare i rosornas värld är det många frågor som dyker upp, i synnerhet under våren. Det där med beskärning har för många en avskräckande verkan när det gäller att odla rosor. Det låter så svårt och besvärligt. Men det är det inte om man lär sig grunderna. Man får bara komma ihåg att olika typer av rosor kräver olika beskärning.

Beskärning

Huvudbeskärningen görs under våren, för rabattrosor gäller björkarnas "musörontid", för härdiga buskrosor kan man börja tidigare, redan i mars-april om det inte är mycket kallt. Använd en vass sekatör av hög kvalitet. Det är viktigt att rosornas grenar inte tuggas eller rivs sönder. För riktigt grova genar och klätterrosor kan du använda en grensax med långt skaft. Då slipper du också att fastna i rosens taggar. Grensaxen måste också vara vass.
Följande regler gäller för:

Rabattrosor

Klipp bort alla veka grenar. Skär ner de grova grenarna till 10 – 20 cm ovan marken. Är rosens grenar frusna eller angripna av sjukdomar klipper du ner till frisk ved.

Beskärning
Klipp bort allt dött. Man kan korta in grenarna till 3-5 ögon/grenanlag som på bilden. 

Beskärning
Beskärningen av rabattrosor kan variera beroende hur man vill ha sina rosor, ju hårdare desto lägre rosor med rikare blomning. Lägre sorter kräver oftast hårdare beskärning, som t.ex. sorter i Polyantha-Gruppen och de mer moderna låga marktäckarna, till exempel Poulsens moderna Cover-rosor. I mellanraden beskurna rosor i Floribunda-Gruppen (20-30 cm), till vänster högre rosor i Tehybrid-Gruppen (30-40 cm) och till höger lägre rosor i Polyantha-Gruppen (10-20 cm).

Skador
Plantan är delvis angripen av barkfläcksjuka (de brunröda fläckarna på grenarna). Sådana angripna grenar bör kilppas bort. Man kan bli tvungen att gräva upp och slänga plantan. 

Remonterande och engångsblommande låga buskrosor

Gör som med rabattrosorna men klipp ner grenarna med bara en tredjedel. Klipp strax ovanför en utåtriktad knopp. Inåtriktade knoppar ger grenar som växer inåt busken vilket inte är önskvärt.

Beskärning   Beskärning
Modern återblommande buskros - låga och mellanhöga rabattrosor kräver moderat beskärning. Mellanhöga och högre rabattrosor och buskrosor kan ges en lättare beskärning. Beskärning av de olika rosorna följer egentligen samma regler. Ta bort allt dött, glesa ur och korta in till lämplig form. Ibland styr vinterns nedfrysning helt över formen.

Engångsblommande stora buskrosor

Ta bort 3-4 år gamla skott och om busken är tät klipper du bort skott i mitten för att göra den glesare. Kapa dem så långt ner du kommer åt. Korta in eventuella långa och spretiga skott för att busken ska få en jämn och snygg form. Här gäller också att klippa ovanför en utåtriktad knopp.

Beskärning   Beskärning
Engångsblommande buskrosor beskärs enligt ovan, men kan i ibland bara behöva gallras ur som den på bilden till vänster.

Beskärning
Urgallrade och beskurna engångsblommade gammaldags rosor. 

Vildrosor

Vildrosorna behöver ingen egentlig beskärning. Ta bara bort gamla eller skadade grenar.

Beskärning
Rosa pendulina, bergros, som har gallrats ur innan de nya veka skotten kommer. 

Storblommiga klätterrosor

De som blommar bara en gång får inte beskäras för hårt. I så fall klipper man bort årets blomning. Ta bort gamla, frusna eller skadade grenar och klipp in sidogrenarna (där årets blommor bildas) om den blivit för tät. De som remonterar kan beskäras hårdare men vanligen vill man ju att de växer sig så stora som möjligt och då är reglerna desamma som för engångsblommande rosor.

Beskärning

Storblommiga klätterrosor mot spaljé, närbild på beskärningsteknik. Här kan långa grenar kortas in till olika nivåer och sidoskott kortas in till till 3-5 ögon på de långa grenar som sparas.

Beskärning    Beskärning
Storblommig ros mot spaljé och småblommig rambler på stolpe. Sidoskotten har klippts in till 3-5 ögon.

Beskärning

Storblommiga klätterrosor mot spaljé. Resultatet av vår beskärning ser vi först under bästa blomningstid, 'Rosarium Uetersen' och 'Albertine' i jul månad, men studier för beskärning är bäst under vinterhalvåret och under våren.

Småblommiga klätterrosor

Ta bort gamla och skadade grenar. Om rosen blivit alltför tät och risig kan du klippa ner den helt och på så sätt föryngra den.

Beskärning

'Princesse Louise' blommar i juli. Beskärning av småblommiga och klasblommande 'Princesse Louise' i Sempervirens-Gruppen följer samma teknik som för den för rabattrosorna. De långa huvudskottens sidoskott förkortas in till 3-5 ögon. Grenarna har beskurits och bundits ned för att följa formen på gatzebon.

Beskärning

Vacker 'New Dawn' som med beskärning styrts att blomma högre upp.

OBS! Klätterrosor ska inte beskäras de första åren efter plantering.
Under sommaren behövs ingen beskärning av engångsblommande buskrosor.
Det enda som behövs är att klippa bort vissna blommor om man tycker att de skämmer.
Rosor som bildar nypon kan man låta bli att putsa.

Rabattrosor och remonterande buskrosor ska man däremot beskära lite mer för att busken ska bilda nya blombärande skott. Klipp ett par decimeter under den vissna blomman/klasen, mindre om det är en låg ros. Lägg snittet strax över ett blad.