WFRS

WFRS

Svenska Rosensällskapet är sedan 1995 anslutet till World Federation of Rose Societies (WFRS).

De enskilda nordiska sällskapen har beslutat att stödja arbetet i WFRS genom Nordiska Rosensällskapet.

WFRS ändamål är

  • att uppmuntra och administrera utbyte av information om och kunskap om rosor mellan nationella rosensällskap
  • att samordna internationella konventioner och utställningar
  • att uppmuntra, och där det är lämpligt, sponsra forskning som rör rosor
  • att verka för allmänna standards för bedömningar av nya rosor
  • att stödja arbetet med att utveckla registreringsförfarandet för nya sortnamn
  • att verka för ett enhetligt system för klassificering av rosor
  • att dela ut internationella utmärkelser och/eller priser
  • att stödja och utveckla internationellt samarbete på alla andra områden som rör rosor

Vice President för de nordeuropeiska länderna är Inger Schierning från Danmark. Hon är även ordförande i Danska Rosensällskapet.