Sydostrosen

Sydostrosen omfattar Östergötland, Jönköpings län, Kronobergs län, Kalmar län     
och östra Blekinge.       
 
Kontaktperson Sydostrosen

Catarina Lund         
E-post:  sydostrosen@svenskarosensallskapet.se

Sydostrosens postnr 32–39, 55–610, 621–624

Vill du veta mer kontakta Catarina!                
 

PROGRAM


Gå in på Sydostrosens hemsida så hittar du programpunkter.                
Hemsida >> 

 Rosenlund                
I Jönköping finns Rosenlunds rosarium som är det största                
rosariet inom Sydostrosens område.