KONTAKT

Styrelse 

Ordförande
Svein Oddvar Osen
070-486 17 27
president at svenskarosensallskapet.se

Vice ordförande
Carina Eriksson, även broschyransvarig
070-987 07 17
viceordf at svenskarosensallskapet.se

Sekreterare
Lars-Gunnar Lindberg 
070-349 80 95
sekreterare at svenskarosensallskapet.se

Kassör, medlemsregister, utskick medlemstidning
Ewa Gottberg
kassor at svenskarosensallskapet.se

Annonsansvarig
Eva Böhlin Andréasson
annons at svenskarosensallskapet.se

Kontaktpersonansvarig
Ingela Nilsson Öst
kontaktperson at svenskarosensallskapet.se 

Övriga ledamöter

Håkan Kjellin
Redaktör Rosenbladet

Suppleanter
David Nilsson Hamne, Sociala medier

Britt Billingmark

Eva Nilsson

 

Funktionärer

Redaktörer för Svenska Rosensällskapets tidning Rosenbladet 
Maria Hjort
rosenbladet at svenskrosensallskapet.se 

Håkan Kjellin
rosenbladet at svenskrosensallskapet.se 

Webmaster och redaktör för Svenska Rosensällskapets hemsida
Ann-Britt Magnusson
annmag@telia.com 

Gruppen för landskapsrosor inom POM,
Programmet för odlad mångfald
Björn Kalin
Mariana Mattsson

Revisorer
Ingvar Svanberg
070-396-77-81
revisor at svenskarosensallskapet.se

Mats Gustavsson
0761-64 20 33

Revisorssuppleant
Ulf Nyberg
070-530-54-50

Valberedning
Maria Preiholt
070-543 80 20
valberedning at svenskarosensallskapet.se

Irene Nettelbrant
0730-36 02 57
valberedning at svenskarosensallskapet.se

Vakant