Nordiska Rosensällskapet

Nordiska Rosensällskapet

är ett samarbetsorgan för de nordiska rosensällskapen

Sällskapets ändamål är

  • att vara kontakt- och samarbetsorgan mellan de nordiska rosensällskapen
  • att medverka till utbyte av kunskap och erfarenheter om rosor
  • att sprida information av gemensamt intresse
  • att främja personliga kontakter
  • att i övrigt främja intresset för rosor i Norden

Sällskapet anordnar Nordisk Rosenweekend vartannat år, samt anordnar gemensamma resor för sällskapets medlemmar till olika delar av Norden och övriga Europa. Samarbete sker dessutom genom utbyte av information via sällskapens medlemstidningar, där de skilda arrangemangen också annonseras.
 

Vill du bli medlem i de andra nordiska rosensällskapen?

Enklaste sättet att betala medlemsavgiften är att göra det via Internet direkt till respektive sällskap.

Finland: 25 Euro
IBAN: FI4640553120033147 BIC-KOD: HELSFIHH
Kontakt:
Mirva Kallio
Civitaplus@gmail.com

Island: 6000 ISK till Islands trädgårdsförening + 1000 ISK till Rosaklubbur
IBAN: IS11 1163 2600 0117 5701 6965 39 SWIFTKOD: LSICISRE
Kontakt: 
gardyrkjufelag@gardurinn.is

Norge: 350 NOK 
IBAN: NO9390012872347 - BIC(SWIFT) LABANOKK
Kontakt:
medlem@norskroseforening.no

Danmark: 330 DKK + 50 DKK för nya medlemmar
IBAN: DK7030000445749230 BIC-KOD: DABADKKK
Kontakt: 
lisetaastrupvej@gmail.com