SydRosen

Välkomna att delta i våra medlemsträffar!

Ordförande och kontaktperson
Lars-Gunnar Lindberg

E-post
sydrosen@svenskarosensallskapet.se

SydRosen omfattar Skåne, Västra Blekinge och södra Halland.

Föredragen hålls i lokal Träffpunkt Sköldenborg, Hebsackersgatan 6 i Helsingborg.

Entréavgiften till föreläsningarna inkluderar föreläsning, kaffe och bröd
samt lottsedel till vårt eget lotteri med dragning på plats. 
SRS-medlemmar betalar lägre entréavgift så ta med och visa upp ditt medlemskort.