Planteringstips

Planteringstips

Bl.a. ur artikeln Vårens arbete med rosorna

ur Rosenbladet nr 2, 2012

Text Helena Verghese Borg

Plantering

  • Gräv en grop cirka 50 cm i diameter och 50 cm djup. Ta tillvara de översta 30 cm av jordlagret i en skottkärra.
  • Blanda det med lika mycket kompost eller planteringsjord. Lägg några spadar av denna jord i gropen.
  • OBS! Aldrig gödsel i gropen! Placera rosen i gropen så djupt det går och med rötterna utspärrade.
    De får inte vikas uppåt.
  • Fyll på med resten av jorden och tryck till med händerna.
  • Vattna rejält ett par gånger under påfyllningen.
    Om rosen är okulerad på ett underlag ska den planteras med okuleringsstället 10-15 cm under jord.
  • Blanda en spade kogödsel (aldrig färsk) och en näve benmjöl med planteringsjorden och fyll på runt rosen. Var noga med att vattna till dess plantan etablerat sig.

Rosa palustris
Rosa palustris, sumpros, trivs även på fuktiga platser!
Foto: Henny Johansson

Gödsling

Nyplanterade buskrosor behöver inte gödslas mer under den första säsongen om de inte är remonterande. Rabattrosor och marktäckande rosor som blommar kontinuerligt behöver extra gödsel ett par gånger fram till juli. Då kan du använda pelleterad hönsgödsel, gräsklipp, Chrysan, flytande trädgårdsgödsel som blandas ut i vatten eller konstgödsel som Blåkorn och dylikt. Om det är torrt i jorden bör du vattna efter gödslingen.

Redan etablerade rosor gödslar du på våren samtidigt som du beskär dem. Ett par spadar kogödsel och ett par nävar benmjöl krattas ner i jorden kring större buskrosor. Något mindre för rabattrosor.

Engångsblommande buskrosor behöver ingen ytterligare gödsel.
Buskrosor som remonterar behöver däremot ett par givor gödsel fram till juli. Se ovan. Särskilt i sandjord, där näringen lakas ur snabbt, är det viktigt både för rosorna och för miljön att dela upp gödslingen på flera mindre givor. För att minimera kväveläckage i form av ammoniak till luften ska all gödsel myllas ner ytligt i jorden.

Bevattning

Rosor vill ha mycket vatten! Under torrperioder är det därför viktigt att vattna och ju lättare din jord är desto mer vatten behövs.
Etablerade buskrosor som har djupgående rötter behöver inte vattnas om det inte länge varit mycket varmt och torrt och jorden är sandig.
Vattna rejält, 20 liter per planta minst.
Vattna direkt på jorden kring rosen, antingen med slang eller vattenkanna – inte med spridare som väter ner bladverket och gör att risken för svampangrepp ökar.