Fritidsodlarna - FOR

Fritidsodlarna

Svenska Rosensällskapet är medlem i FOR - Fritidsodlingens Riksorganisation. Eller med ett populärt namn Fritidsodlarna.

Logga

FOR består av arton organisationer med inriktning mot fritidsodling. Nästan alla rikstäckande ideella föreningar som huvudsakligen rekryterar fritidsodlare är anslutna till FOR. Medlemsföreningarna har tillsammans över 75 000 medlemmar och det finns ingen annan organisation som på liknande sätt kan sägas företräda fritidsodlingen.

Fritidsodlarna och de andra medlemsorganisationerna i FOR - Läs mer 

FOR representerar de ideella föreningarna i arbetet med att inventera våra kulturväxter inom Programmet för odlad mångald, POM - Läs mer  

Svenska Rosensällskapet och dess medlemmar har sedan 2004 deltagit i arbetet med att inventera våra kulturrosor - Läs mer

Du kan ringa alla vardagar och få svar på dina trädgårdsfrågor av någon av FOR:s kunniga rådgivare runt om i landet. 

Rosor

 Rabarber

Rosor i Alnarps nationella genbank 2016 (foto Irene Nettelbrant)
och gamla svenska rabarbersorter (foto Henny Johansson).
Växter från några av de omfattande inventeringar som gjort i Sverige.