Styrelse och funktionärer

Styrelse 

Ordförande
Svein Oddvar Osen
president at svenskarosensallskapet.se

Vice ordförande
Carina Eriksson, även broschyransvarig
viceordf at svenskarosensallskapet.se

Sekreterare
Lars-Gunnar Lindberg 
sekreterare at svenskarosensallskapet.se

Kassör, medlemsregister, utskick medlemstidning
Ewa Gottberg
kassor at svenskarosensallskapet.se

Annonsansvarig
Eva Böhlin Andréasson
annons at svenskarosensallskapet.se

Kontaktpersonansvarig
Ingela Nilsson Öst
kontaktperson at svenskarosensallskapet.se 

Övriga ledamöter

Håkan Kjellin

Suppleanter
David Nilsson Hamne, Sociala medier

Britt Billingmark

Eva Nilsson

 

Funktionärer

Redaktörer för Svenska Rosensällskapets tidning Rosenbladet
Maria Hjort
rosenbladet at svenskrosensallskapet.se 

Håkan Kjellin
rosenbladet at svenskrosensallskapet.se 

Webmaster och redaktör för Svenska Rosensällskapets hemsida
Ann-Britt Magnusson
annmag@telia.com 

Gruppen för landskapsrosor inom POM,
Programmet för odlad mångfald

Björn Kalin
Mariana Mattsson

Revisorer
Ingvar Svanberg
070-396-77-81
revisor at svenskarosensallskapet.se

Mats Gustavsson
0761-64 20 33

Revisorssuppleant
Ulf Nyberg
070-530-54-50

Valberedning
Maria Preiholt
070-543 80 20
valberedning at svenskarosensallskapet.se

Irene Nettelbrant
0730-36 02 57
valberedning at svenskarosensallskapet.se

Elise Mauritzon
0763-17 96 90