Samarbete

Svenska Rosensällskapet samarbetar med
 
World Federation of Rose Societies
 
Fritidsodlarna - FOR
 
Nordiska Rosensällskapet