SydRosen

Välkomna att delta i våra medlemsträffar!

Ordförande och kontaktperson
Lars-Gunnar Lindberg

E-post
sydrosen@svenskarosensallskapet.se

SydRosen (fören.) postnr 20–314

SydRosens styrelse
Lars-Gunnar Lindberg
Tommy Hansson
Wasti Birgersson
Björn Engdahl
 

Föredragen hålls i lokal Träffpunkt Sköldenborg, Hebsackersgatan 6 i Helsingborg.

Entréavgiften till föreläsningarna inkluderar föreläsning, kaffe och bröd
samt lottsedel till vårt eget lotteri med dragning på plats. 
SRS-medlemmar betalar lägre entréavgift så ta med och visa upp ditt medlemskort.