Hallborosen

Välkommen till våra medlemsträffar i Hallborosen!

Kontaktperson 
Bitte Åström

E-post hallborosen@svenskarosensallskapet.se

Hallborosen postnr 80–98

Nya och gamla medlemmar hälsas varmt välkomna till våra träffar i
Studiefrämjandets lokal Stationsgatan 1A, 824 43 Hudiksvall.

Ta med eget fika till träffarna.
Kom ihåg att informera Bitte om byte av e-postadress!
 

Program 2022
 

Lördagen den 23 april klockan 11.00.
Möte i Studiefrämjandets lokal.

Lördag den 2 juli
Rosens dag på Forsa Handelsträdgård. Anmälan om deltagande görs till Bitte.

Vecka 27 Rosenvecka på Wij trädgårdar.
Vi deltar lördag och söndag den 9-10 juli med rosrådgivning.

Onsdagen den 13 juli klockan 17.00.
Trädgårdsbesök hos Ingela Nilsson-Öst, Tegeltjär Våxäng 10, Ljusdal.

Måndagen den 25 juli klockan 18.00.
Trädgårdsbesök hos Susanne Swang på Mössön.

Måndag den 25 juli
Trädgårdsbesök hos Susanne Swang, Mössön 301, 825 92 Njutånger. Telefon: 076-282 78 82.
Trädgård som vuxit fram under ett tiotal år, ligger vid en havsvik. Ursprungligen sommarställe men är numera permanentbostad. Susanne är allätare på allt inom trädgård, många moderna rosor och Austinrosor har planterats. Andra favoriter är liljor och dahlior.
Växthus finns men är redan för litet. Susanne tar gärna emot råd om sina rosor.

Lördagen den 13 augusti.
Gemensam resa till Wij Trädgårdar, Ockelbo. Samåkning. Mer information kommer.
 

Dessutom några aktiviteter som ännu ej är datumbestämda:

Ännu ej bestämt datum är två trädgårdsbesök på samma dag:
Monica Andersson, Bjuråker och Ingela och
Kent Björklund, Åkervägen 8, Kyrkbyn, Bjuråker:
Vår trädgård ligger i zon 5. Det är en gammal villatomt som vi började planera hösten 2018. Den är indelad i tre delar. En del är planterad villaträdgård med växthus och två nordvända slänter, en del är hundgård och en del är vildvuxen.
Sammanlagt finns det 55 rosbuskar, sju klematis samt många perenner.

Deltagande i Forsa Handelsträdgårds rosdag. (Troligen den 2 juli. Önskan om deltagande anmäls till Bitte).

OBS!

Nya evenemang kan komma att annonseras i Hallborosens Facebook-grupp, så håll utkik där.
 

Andra aktiviteter

Hallborosen har trädgårdsböcker, de flesta om rosor, till utlåning i samband med träffarna.
Vi säljer även roskort.

 

Hallbo
'Hallbo', introducerad av Pom 2021. Foto Inger Kring