Dalarosen

Dalarosen är vilande från och med våren 2019. 

Kontaktperson 
Kerstin Pellas

E-post 
dalarosen at svenskarosensallskapet.se

Dalarosen (fören.) postnr 77–79. Dalarosen är en lokalgrupp inom Svenska Rosensällskapet.
Gruppen startades i april 2007.
 

Dalarosen