Bergslagsrosen

Välkommen till Bergslagsrosen!

Välkommen att delta i våra programpunkter!

OBS! Inbjudan kommer via e-post inför varje aktivitet.

Kontaktperson 
Olle Aronsson 

E-post
bergslagsrosen at svenskarosensallskapet.se

Ros från Bergslagen