Nordiska rosor

Nordiska Rosor

Projektet Nordiska rosor syftar till att uppmärksamma friska och odlingsvärda rosor framtagna i de nordiska länderna. I samlingen kan även hitterosorna/fyndrosorna ingå. Projektet är ett samarbete mellan fem nationella rosensällskap, i Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige. Samarbete sker inom Nordiska Rosensällskapet och initierades 2012 och presenteras för första gången 2018 i demonstrationsodlingar i offentliga trädgårdar och rosarier i de nordiska länderna. Vi hoppas projektet ska ge uppmärksamhet till rosodling, nordiska rosor, de nationella rosinventeringarna och medlemssällskapen.Här kan du läsa våra foldrar om de nordiska rosorna.

Svensk version finns även i pappersformat. Den kostar 40 kr + porto och kan beställas från goteborg at svenskros.se

Producerad för tryck och internet av Svenska Rosensällskapet www.svenskros.se
Layout: Iris Anne Osen
Produktion & tryck: RisbergsAdbox

nordiska_rosor_sve_juni_2019.pdf

Engelsk version finns endast digitalt.

Nordic Roses

Nordic Roses is a project with the purpose to draw attention to healthy and garden worthy roses developed in the Nordic countries. Found roses are also included in this project. It is a cooperation between five national rose societies, in Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden. The cooperation is carried out in the joint Nordic Rose Society. The project was started in 2012 and was first presented in 2018 in display gardens in public parks and rosariums in the Nordic countries. The Nordic Rose Society hopes that this collection of roses will draw attention to rose growing, Nordic roses, the national rose inventories and the member societies.

Produced for internet by Swedish Rose Society www.svenskros.se/en/
Layout: Iris Anne Osen
Production & print: RisbergsAdbox

English version is only available in digital form. Swedish version is available in printed version. It costs SEK 40 + stamps. It can be ordered from goteborg at svenskros.se

nordic_roses_en_juni_2019.pdf

 

                                     --------------------------------------

Projektet Nordiska Rosor initierades under Nordiska Rosensällskapets möte i Island 2012. Det nordiska rosprojektet avser att uppmärksamma och presentera rosor i de fem nordiska medlemsländerna, med start 2018 då de uppmärksammas särskilt genom World Rose Convention, WRC, i Köpenhamn. Intresserade nordiska rosarier/rosenträdgårdar kan anmäla intresse att delta. Nordiska Rosensällskapet tror att ett samarbete med fler trädgårdar i de nordiska länderna bör ge god uppmärksamhet till rosodling, nordiska rosor, de nationella rosinventeringarna och medlemssällskapen. Det bör också ge en bra grund för det fortsatta arbetet med hitterosor/fyndrosor. Respektive trädgård står för kostnader för inköp av rosor, plantering och skötsel.

Under möte i Finland 2014 beslutades att inte bara de så kallade fyndrosorna/hitterosorna ska ingå i projektet, utan även andra i Norden framförädlade rosor: Samlingen av Nordiska rosor kan bestå av rosor som är lämpliga att odla i kallare områden i Finland, Norge, Sverige och Island samt rosor som haft betydelse för odlingen av rosor i Norden och i världen, däri ingår de s.k. hitterosorna/fyndrosorna.  

Varje nordiskt sällskap bestämmer inledningsvis cirka tio olika rosor som ska ingå. Några av rosorna presenteras nedan. Eftersom WRC 2018 går av stapeln i månadsskiftet juni/juli har det varit viktigt att välja ut också remonterande eller kontinuerligt blommande rosor för att det ska finnas rosor som blommar under just den perioden. Även om det inte varit huvudmålet i valet av rosor. Men rosor i Spinosissima-Gruppen som oftast blommar i början av juni har ju som bekant också vackert bladverk och fina nypon, vilket visar sig i juli. Det ska också finnas rosor som är bra att odla i de allra högsta zonerna. Att tänka på när ni ser urvalet av rosor.

Sverige

Irma  Ydrerosen
'Irma' (foto Henny Johansson) och 'Ydrerosen' (foto Matias Hukseth)

’Irma’ – ljust rosa/laxrosa, tätt fyllda blommor, mycket välformad knopp, skålformad för att sedan bli välvd, doftande, remonterande till kontinuerligt blommande, rikblommig, höjd ca 2 m, zon 4-5.

’Ydrerosen’ – en ros från amatörförädlaren Roland Hermansson 2008, blommar kontinuerligt. Rosa halvfyllda blommor i rikblommiga klasar. Troligen zon4. 

Danmark

Königin von Dänemark   Lykkefund
‘Königinvon Dänemark’ och ‘Lykkefund’ (foto Henny Johansson)

‘Königin von Dänemark’ - Alba-Gruppen, Booth, Tyskland början av 1800-talet, ljust rosa, välfylld blomma, elegant knopp och blomma, doftande, engångsblommande i juli, ca 1,5 m, zon 5.

‘Lykkefund’ -Helenae-Gruppen, Aksel Olsen 1930, lika kraftigväxande som blomrik klätterros, halvfyllda något slarviga men vackra vitgula blommor i stora klasar, blommar i juli, nästan taggfri, ca 5-7 m, zon 3.

Finland

Merville  Olkkala
'Merville' och 'Olkkala' (foto Inger Kullberg) 

’Merveille’ – Gallica-Gruppen, förädlare Pirjo Rautio. Namnet betyder ”under” på grund av blommornas otroliga färg. En lågvuxen buske som bildar långa skott, kan antagligen också odlas som klängros. Den oerhört vackra blomman är halvfylld, först mörkt purpurröd sedan sammetsskimrande mörkviolett.

’Olkkala’ – Gallica-Gruppen. Den har upphittats i Olkkala by i Vihtis år 1991 och har bestämts till att vara en gallicakorsning. Busken blir 150-200 cm hög och sprider sig rikligt med rotskott. Bladen är stora och glänsande, sågtandade. Blommorna sitter i stora klasar, en eller två är öppna per gång. De rosa enkla blommorna är 6-8 cm stora med gula ståndare. Bildar rikligt med röda nypon. Härdig till zon 5.

Island

Drifta  Gudfinna
'Drifta' och´Guðfinna´ (foto Vilhjálmur Lúðvíksson)

´Drífta´ (Logafold x Henry Hudson) som liknar ´Henry Hudson’ vad avser blad och blommor, men de senare är större och busken blir högre, kontinuerligt blommande.

´Guðfinna´ (Logafold x Prairie Dawn) – en kraftig, högvuxen och upprätt, blomvillig, engångsblommande buske som inte bildar nypon och lite rotskott).

Norge

Arne  Arne höst
'Arne' (foto Alf Andresen)

’Arne’ (syn. ’Ran’?) – kraftigväxande buske, 2-2,5 m, blomma rosa halvfylld, remonterar.

Elle 
'Elle' (foto Alf Andresen)

’Elle’ – buske, 1,5- 2 m hög, mörkt rosa bollformad halvfylld blomma, doft, engångsblommande. En korsning mellan ’Schneezwerg’ och Frankfurt. Förädlare Arne Lundstad, 1980.