Årsmöte 2022 kopia

LÖRDAG 19 MARS 2022            

PROGRAM  

14.00 Välkommen 

14.10 Föredrag av Maria Hjort (StockholmsRosen)

Sissinghurst och dess rosor – historia, sorter och skötsel

15.00 Kort paus 

15.30 Årsmöte 

ÅRSMÖTE SRS – KALLELSE OCH DAGORDNING  

Tid:    Lördag 19 mars 2022,  kl. 14.00 

Plats: Digitalt Zoom.

Årsmötet är öppet för alla medlemmar i Svenska Rosensällskapet – medlemskap kan lösas på plats! Förslag från medlemmar ska, för att kunna behandlas vid årsmötet, vara styrelsen tillhanda senast 1 mars 2022 och ska med styrelsens yttrande läggas fram på årsmötet. Eventuella förslag sänds till sällskapets ordförande Svein Oddvar Osen, Torshult 136, 382 74 Alsterbro, tfn 070 486 17 27, president@svenskros.se 

Den som vill ha årsmöteshandlingarna före mötet kan rekvirera dessa från ordföranden tidigast två veckor före mötet. Valberedningens förslag kan rekvireras från sammankallande i valberedningen Irene Nettelbrant, Movägen 34, 570 75 Fågelfors, tfn 073 036 02 57, valberedning@svenskros.se  

Linje

Datum

22-03-19

Namn på händelsen

Årsmöte 2022

Plats

Digitalt