Kontakt

Styrelse 
 

Ordförande
Svein Oddvar Osen
president at svenskarosensallskapet.se

Vice ordförande, annonsansvarig 
Christer Jonsson 
viceordf at svenskarosensallskapet.se

Sekreterare
Lars-Gunnar Lindberg 
sekreterare at svenskarosensallskapet.se

Kassör, medlemsregister, utskick medlemstidning
Ewa Gottberg 
kassor at svenskarosensallskapet.se

Övriga ledamöter
Håkan Kjellin

Annonsansvarig
Eva Böhlin Andréasson
annons at svenskarosensallskapet.se

Kontaktansvarig
Ingela Nilsson Öst
kontaktperson at svenskarosensallskapet.se 

Suppleanter
Carina Eriksson
David Nilsson Hamne, Sociala medier

Utanför styrelsen 
Redaktör för Svenska Rosensällskapets tidning Rosenbladet 
Henny Johansson
rosenbladet at svenskarosensallskapet.se 

Webmaster och redaktör för Svenska Rosensällskapets hemsida
Ann-Britt Magnusson e-post: webmaster at svenskarosensallskapet.se 

Gruppen för landskapsrosor inom POM, Programmet för odlad mångfald
Björn Kalin
Mariana Mattsson

Skicka ett mail till styrelsen >>